MaxBB MuchiBB

BT Gold1 BT WT1 BT DJ1 BT FIKTIV1 BT Wa1

Flyout Muchibus

Insurance Doctors

תקנון האתר

בעת גלישה ושימוש באתר הנך מצהיר כי קראת וקיבלת את תקנון האתר :

אנא ודא שאתה מבין כי המידע המסופק כאן מובא בצורה חופשית ובחינם, ולא נערך כל הסכם או חוזה בינך לבין הבעלים או המשתמשים של אתר זה, בעלי השרתים שבהם מאוחסנת מוצילר, כל מנהל של הפרויקטים, טכנאים או כל אדם אחר שקשור בכל דרך לפרויקט הזה או לפרויקטים אחרים החשופים לטענותיך נגדם באופן ישיר. הקוראים, שעשויים לתקן טעויות או להסיר הצעות מטעות, עושים זאת ללא כל חובה משפטית לעשות כך, ולכן כל המידע הנקרא כאן הוא ללא כל התחייבות מרומזת של התאמה עבור כל תכלית או שימוש כלשהם. שום נזק השלכתי לא יכול להידרש נגד מוצילר, מכיוון שהיא מיזם התנדבותי של פרטים, המפותח בצורה חופשית כדי ליצור מאגר פתוח ומקוון של מקורות אינפורמטיביים, תרבותיים וחינוכיים בכל הקשור לדרום אמריקה. המידע באתר מוצילר מובא לך בחינם ואין כל הסכם או הבנה בינך לבין מוצילר בנוגע לשימוש שלך או כל שינוי שלך במידע זה, כמו-כן, אף אחד במוצילר אינו אחראי לגבי כל שינוי, עריכה, הוספה או הסרה של כל מידע, שאתה עלול לכתוב באתר או בכל פרויקט אחר הנקשר באתר זה.

הכותבים במוצילר מתחייבים לפעול בהתאם לחוק בתום לב, תוך אחריות אישית וציבורית שלא להפר את החוק ולא להשחית את התכנים המופעים באתר. אין להכניס לאתר תכנים המהווים הפרה של זכויות יוצרים, חוק איסור לשון הרע, הוצאת דיבה, או הפרה של כל דין אחר. אין אתר מוצילר אחראי להפרה של זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, או הפרה של כל דין אחר, ואחריות בגין מעשים אלה מוטלת על הכותבים לבדם. מוצילר נערך על ידי הציבור הרחב של משתמשי האינטרנט ולכן תיתכנה השחתות הן של מלל והן של תמונות ואו העתקה או הפרה של זכויות יוצרים ואין מוצילר אחראי להפרות אלו. מהיותו אתר התנדבותי, אין האתר אחראי לכל נזק שיגרם בשל הסתמכות על הערכים, ובמידה ומתגלה הפרה של הכללים או הפרה של זכויות יוצרים, יעשה כל מאמץ לתקן את הערך או המאמר.

מוצילר מכיל מאמרים בנושאים משפטיים, אולם מאחר ומדובר באתר חופשי, יתכנו אי דיוקים. אין להסתמך על ערכים אלה כאל מידע משפטי מדוייק. ייתכנו שינויים בדין החל ממדינה למדינה, וכן יתכנו שינויים בחקיקה ובפסיקה של כל מדינה ומדינה. ערכים יכולים להיות מבוססים על המצב המשפטי ששרר בעת הכנתם, אולם עובדה מסוימת, תקדים חדש, או הלך רוח שונה בבתי המשפט, עשויים לשנות את המצב, ואף להפוך אותו לחלוטין. כל התוכן המצוי במוצילר אינו מהווה ייעוץ משפטי כהגדרתו בחוק, ואינו מתיימר להיות ייעוץ כזה.

מטרתו של אתר מוצילר הוא לשמש אוסף של מידע אנושי בכל הקשור לדרום אמריקה, וככזה מצויים באתר מאמרים רבים הכתובים בהתנדבות על ידי כותבים רבים. חלק מהמאמרים יכולים להיחשב כמפירי זכויות יוצרים, פוגעניים, או בוטים על ידי חלק מהקוראים. על הכותבים להימנע מלכתוב בצורה פוגענית ו/או להפר זכויות יוצרים וכן להעלות תמונות אשר יכולות להיחשב כפוגעניות, אולם, אין אתר מוצילר אחראי לכל נזק אשר יכול להיגרם עקב עיון בערכים או בתמונות המופיעים באתר. מהיותו אתר התנדבותי, אין האתר אחראי לכל נזק שיגרם בשל הסתמכות על הערכים, ובמידה ומתגלה הפרה של הכללים או הפרה של זכויות יוצרים, יעשה כל מאמץ לתקן את הערך או המאמר.

אתר מוצילר פועל ממדינת פרו והינו כפוף לדין הפרואני (בבעלות חברה רשומה שמספרה 20538715698) אולם יעשה כל שביכולתו לכבד את החוקים בכל מדינה בה נמצאים גולשי האתר. אם החומר הכתוב יכולים להיחשב כמפירי זכויות יוצרים, פוגעניים, או בוטים - אנא פנה אלינו במיידי ומסור את מלוא הפרטים על מנת שצוות האתר יוכל לטפל במפגע במהירות האפשרית.

BannerFA3 Instagram

INSBIG