DADDY

01bright 01bright

01bright

רשיון נהיגה בינלאומי - כל הפרטים והתשובות

רשיון נהיגה בינלאומי מקנה לך את הזכות לנהוג בחוץ לארץ בהתאם לדרגות רשיון הנהיגה שלך ומותנה בכך שיוצמד אליו רשיון ישראלי בר-תוקף. עליך להגיע לאחד  מהתחנות להנפקת רשיון נהיגה בינלאומי ולהביא עמך את רשיון הנהיגה שלך. השירות כרוך בתשלום, והתעריף שונה מגוף לגוף. הגופים המורשים להנפיק רשיון נהיגה בינלאומי הם:  טלדור או מ.מ.ס.י. שימו לב כי בסניפי רשות הדואר לא מספקים יותר רשיונות אלו.

identity-icon

שימו לב ! לא יינתן רשיון נהיגה בינלאומי לנהג חדש שנדרש לו מלווה !

 

ישנן מדינות המתירות נהיגת רכב פרטי ברשיון נהיגה ישראלי בר-תוקף (מבלי לצרף רשיון נהיגה בינלאומי) בהגבלות מסוימות. יודגש כי במדינות אלו גופים שונים כגון: חברות השכרת רכב, רשויות אכיפה, עדיין אינם מודעים להכרה של מדינותיהם ברשיון הישראלי. ולכן בכל מקרה מומלץ לקחת אתכם רשיון נהיגה בינלאומי מה גם שכל מדינות דרום אמריקה אינן ברשימה זו ולכן רוצו להוציא רשיון נהיגה בינלאומי.

שאלות ותשובות :

האם צריך להביא את הרישיון הישראלי בנוסף לרשיון הבינלאומי ?

כן. יש להביא אותו בכל מקרה. בהוראה של משרד התחבורה מאפריל 2018, חובה לקחת את הרשיון הבינלאומי לכל המדינות בעולם כולל אלה שכן מקבלות רשיון ישראליץ

אם אני נהג חדש ללא מלווה, האם חלות על מגבלות ?

לא, רשיון נהיגה בינלאומי זהה עבור כולם ואין עליך הגבלות.

שימו לב כי הגבלות רפואיות תופסות בכל מקרה (כמו משקפיים).

שמעתי מחברים שהם הצליחו להסתדר עם הרשיון הישראלי, מה אתם ממליצים ?

ברוב מדינות דרום אמריקה יקבלו את רשיון הנהיגה הישראלי, במיוחד בסוכנויות מקומיות ושוטרים שלא מבינים יותר מדי ובלא יודעים לקרוא אנגלית. אז כן, זה עובד. אז בשביל מה אני צריך רשיון כזה ? הרשיון הבינלאומי מקנה לך אסמכתה שאתה נוהג עם רשיון. נהיגה ללא רשיון כזה משמע נהיגה ללא רשיון כלל !

כמה עולה להוציא רשיון בינלאומי ?

עלות הנפקת הרשיון : 16 ש"ח בממסי ו 26 ש"ח בחנויות המשקפיים (עודכן ב 1.8.2015)

לכמה זמן תקף הרשיון הבינלאומי ?

תוקף של שנה אחת בלבד.

להלן רשימת המדינות שמאפשרות נהיגה עם רשיון נהיגה ישראלי. שימו לב כי מדינות דרום אמריקה נעדרות מרשימה זו וגם הוראת משרד התחבורה מאפריל 2018 שאומרת שיש חובה לקחת רשיון בינלאומי גם במדינות הפטורות.

01bright

01bright

Utopia & Relaxation

Fun & Extreeme

Treks & Adventures

Parties & Nightlife